Firma remontowo-budowlana WIKOM Wiktor J?drychowski jest rodzinna firm? z siedzib? w S?omnikach, specjalizuj?c? si? w doborze, wykonywaniu i monta?u kominkw, malowaniu, wykonywaniu g?adzi bezpy?owych i suchych tynkw, k?adzeniu paneli, monta?u okien i drzwi oraz innymi pracami remontowo-budowlanymi.

Dzia?alno?? pod szyldem WIKOM prowadzona jest od roku 2010, jednak do?wiadczenie i prace w tym zakresie trwaj? ju? od 15 lat. Tak d?ugi sta? jest dla Pa?stwa gwarancj? naszego profesjonalizmu i niezawodno?ci.

 

W?a?ciwy wybr kominka jest podstaw? jego idealnego dopasowania do wn?trza, gustu domownikw oraz prawid?owego funkcjonowania. Aby u?atwi? t? decyzj?, jeste?my gotowi po?wi?ci? Pa?stwu wiele czasu na omwienie i doradztwo w tym zakresie - w domu lub na miejscu wykonywania prac.

 

Realizuj?c zamwienie u?ywamy profesjonalnych maszyn i urz?dze? firm: FLEX, BOSCH, DEWALT.

Wk?ady kominkowe montowane przez nas produkowane s? g?ownie przez firmy: TURBO FONTE, GODIN, KRATKI.PL, DOVRE, BLANZEK, HARK, SPARTHERM. Wykonujemy kominki z p?aszczem wodnym oraz rozprowadzenia grawitacyjnego i z zastosowaniem turbiny np. firmy DOSPEL, PARKANEX

 

Podczas monta?u do izolacji wykorzystujemy we?n? kominkow? PAROC lub z zastosowaniem p?yt IZOL. Na ?yczenie klienta montujemy AKUBET (p?yty kumuluj?ce ciep?o kominka), lub wykonujemy obudowy z kafli z zapraw? szamotow?.

 

(c) 2011 Kominki-Wikom, created by ThinkLabs.pl